X Product

Фирмена политика

През последното десетилетие интензивната дейност в строителния сектор е генерирал големи количества отпадъци от строителство и разрушаване. По-специално, в Европа около 890 милиона тона такива отпадъци се генерират всяка година, като само около 50% от тях се рециклират. Годишно в Европа е генерирала около 800 милиони тона строителни отпадъци, включително опасни отпадъци и почви. Прогнозния обем отпадъци от стъклена минерална вата и стъкло за една  година е около 3.5-4 милиона тона. Съответно, 0,2% от всички генерирани строителни отпадъци е вата.

Ватата има широко приложение като сградна изолация.

Поради важността на тези отпадъци, европейските страни прилагат национални и международни политики, както и други мерки, предназначени да минимизират негативните ефекти от генериране и управление на отпадъци върху човешкото здраве, както и да се намали използване на ресурси и следователно произтичащото от тях вредно въздействие върху околната среда.

Огромните количества които се генерират от отпадъчните продукти на стъклото могат да се рециклират само по механичен способ. При високо температурна обработка стъклото се стапя и след изстиване отново се превръща в стъкло маса .

Всеки тон използвани трошки предотвратява/спестява  около 500 кг. емисии на СО2 .

Категории

  • Няма категории
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.