X Product

За строителство

Gg 0 (≤0,5 мм)

Рециклиран стъклен гранулат

ТОЗИ ПРОДУКТ НАМИРА ОСНОВНО ПРИЛОЖЕНИЕ В СЛЕДНИТЕ СФЕРИ:

 • Като добавка в циментите (поцуланови) при добавяне на около 1% тегловни съотношения заместващи пепелинатаумеличава марката на цимента.
 • В керамичната индустрия –
  • Добавка до 5-10% към формовъчната смес.
  • Добавка до 15-20% към глазури за керамика и фаянс.

 

 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПРОДУКТ  „Gg

 • Обемната му маса е от 2200 до 2800 kg/m3,
 • Якостта на натиск е от 800 до 1200 МРа,
 • Якостта на опън е от  35 – 85 МРа.
 • Модул на еластичност е от 47 000 до 100 000 МРа.
 • Твърдостта по Моос е от 5 до 7,
 • Специфичният топлинен капацитет при стайна температура е от 0,63 до 1,05 W/(kg.К).

Топлопроводността на Gg при 100°С – коефициентът на топлопроводност е от 0,4 до 0,82    W/(m.К)

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.