X Product

За високо строителство

Gg B (8-5,6 мм)

Рециклиран стъклен гранулат

ТОЗИ ПРОДУКТ НАМИРА ОСНОВНО ПРИЛОЖЕНИЕ В СЛЕДНИТЕ СФЕРИ:

 • Пътното строителство – производство на асфалтбетони
  • В битумизиран асфалтбетон (смес за основи) – замества 50-70% в тегловно съотношение трошения камък (около 86%), пясък (около 10%).
  • В биндер (неплътен асфалтобен) – замесва до 50% в тегловно съотношение трошеншя камък (около 86%), пясък (около 10%) и битум (около 4%).
 • Високо строителството
  • Производство на бетонови смеси замества 50-70% в тегловно съотношение трошения камък/баластра

 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПРОДУКТ  „Gg

 • Обемната му маса е от 2200 до 2800 kg/m3,
 • Якостта на натиск е от 800 до 1200 МРа,
 • Якостта на опън е от  35 – 85 МРа.
 • Модул на еластичност е от 47 000 до 100 000 МРа.
 • Твърдостта по Моос е от 5 до 7,
 • Специфичният топлинен капацитет при стайна температура е от 0,63 до 1,05 W/(kg.К).

Топлопроводността на Gg при 100°С – коефициентът на топлопроводност е от 0,4 до 0,82    W/(m.К)

 

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.