X Product

За пътно строителство

Gg C (4-1,2 мм)

Рециклиран стъклен гранулат

ТОЗИ ПРОДУКТ НАМИРА ОСНОВНО ПРИЛОЖЕНИЕ В СЛЕДНИТЕ СФЕРИ:

 • В пътно строителство- производство на асфалтбетони
  • Плътна асфалтобетонна смес (износващ пласт) – замества до 100% в тегловно пясъка  (около 10%), битум (около 5%) и каменно брашно (около 5%). Характерно е, че при правилно полагане и уплътняване, тя не пропуска вода (една от причините да се нарича плътна смес). Тя е високо еластична, но трудно обработваема по време на полагане.
 • В строителството
  • Производство на бетонови смеси замества 50-70 % в тегловно съотношение пясъка
  • Строителни смеси за мазилки
  • Строителни смеси за замазки
  • Строителни смеси за торкрет бетони
 • В индустриалното производство на пено стъкло – основен продукт до 95%
 • В производството на продукти от полимер бетони – замесва сухия пясък до 100% в тегловни съотношения

 

 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПРОДУКТ  „Gg

 • Обемната му маса е от 2200 до 2800 kg/m3,
 • Якостта на натиск е от 800 до 1200 МРа,
 • Якостта на опън е от  35 – 85 МРа.
 • Модул на еластичност е от 47 000 до 100 000 МРа.
 • Твърдостта по Моос е от 5 до 7,
 • Специфичният топлинен капацитет при стайна температура е от 0,63 до 1,05 W/(kg.К).

Топлопроводността на Gg при 100°С – коефициентът на топлопроводност е от 0,4 до 0,82    W/(m.К)

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.