X Product

За пътно строителство

Gg D (≤0,6 мм)

Рециклиран стъклен гранулат

ТОЗИ ПРОДУКТ НАМИРА ОСНОВНО ПРИЛОЖЕНИЕ В СЛЕДНИТЕ СФЕРИ:

 • В пътно строителство- производство на асфалтбетони
  • Плътна асфалтобетонна смес (износващ пласт) – замества до 100 % в тегловно каменното  брашно.

Създава много добър кофициент на сцепление, висока степен на износване и повишава температурата на размекване на износващия пласт

 • В строителствотo-
  • Посипка/топинг на замазки в складови и производствени помещения , зони на бензиностанции и други с изисквания за голяма водоплътност, устойчивост на износване и агресивна среда ( киселини и масла ).
 • Като добавка в циментите (пуцоланови) при добавяне на около 5% тегловни съотношения заместващи пепелината увеличава марката на цимента.
 • В керамичната индустрия
  • Добавка до 15-20% към формовъчната смес.
  • Добавка до 5-10% към глазури за керамика и фаянс.
 • В машиностроенето
  • Замества 100% абразивните материали за песъкоструене.
  • Производство на шкурки и абразивни инструменти.

 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ПРОДУКТ  „Gg

 • Обемната му маса е от 2200 до 2800 kg/m3,
 • Якостта на натиск е от 800 до 1200 МРа,
 • Якостта на опън е от  35 – 85 МРа.
 • Модул на еластичност е от 47 000 до 100 000 МРа.
 • Твърдостта по Моос е от 5 до 7,
 • Специфичният топлинен капацитет при стайна температура е от 0,63 до 1,05 W/(kg.К).

Топлопроводността на Gg при 100°С – коефициентът на топлопроводност е от 0,4 до 0,82    W/(m.К)

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.